Cégek, vállalkozások, magánszemélyek üzemorvosi vizsgálata

Általános esetben az üzemorvosi vizsgálat a következő vizsgálatokból áll:

 • Anamnézis vizsgálat (a páciens kikérdezése, kórtörténet felvétele)
 • Vérnyomásmérés
 • Belgyógyászati vizsgálat tapintással
 • Általános szemvizsgálat (Kettesy tábla, színes könyv olvasása)

Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a véleményező orvos kiegészítő vizsgálatokat rendel el az alkalmasság, vagy ideiglenes alkalmasság megállapításához, melynek díját a fenti díjszabás nem tartalmazza.

Az üzemorvosi vizsgálat minden cég számára a törvény által előírtan kötelező. A vizsgálat az egyes foglalkozástípusok függvényében kategóriákra osztható. Az egyes kategóriák más és más szűrővizsgálatokat követelnek meg, annak megfelelően, hogy az adott kategóriában dolgozó munkavállalók milyen környezeti hatásoknak vannak kitéve, illetve hogy ezek a hatások mely szerveket, szervrendszereket érinthetik.

Üzemorvosi vizsgálat kategóriák szerint

A törvényben előírtak szerint az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak:

Üzemorvosi vizsgálat "A" foglalkozás-egészségi kategóriába sorolt munkavállalók részére
 • A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
 • A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.
Üzemorvosi vizsgálat "B" foglalkozás-egészségi kategóriába sorolt munkavállalók
 • Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása.
 • Azok, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.
Üzemorvosi vizsgálat “C” foglalkozás-egészségi kategóriába sorolt munkavállalók
 • Az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
 • Valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
Üzemorvosi vizsgálat "D" foglalkozás-egészségi kategóriába sorolt munkavállalók
 • A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók.
 • "A", "B" és "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.

Az egyes speciális munkakörökhöz tartozó további szűrővizsgálatokat is el tudjuk végezni az orvos javaslata alapján. Foglalkozás-egészségügyi szakorvosaink gépjárművezetéshez, lőfegyverviseléshez, valamint a nehéz- és könnyű gépkezeléshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot is végeznek. Ennek költségei a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybe vevőjét terhelik.